ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Ús temporal d'espais del Palau de l'Exposició de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.US.20
Descripció

Sol·licitud per a l'ùs temporal de les sales del Palau de l'Exposició de València, dependent del Servici de Protocol de l'Ajuntament de València, per a ús lúdic o cultural.(Conferències, jornades, congrés celebracions o reunions privades…)

Qui ho pot sol·licitar?

Pot sol·licitar-se per totes les persones físiques o jurídiques que estigueren interessades en l'ús de qualsevol dels espais.
Es podran rebutjar aquelles que per la naturalesa de la seua activitat, es considere que el Palau no és l'espai adequat per a la seua celebració.

Documentació a presentar

Imprés de Sol·licitud d'ús de les sales del Palau de l'Exposició (indicant dades fiscals i adreça de correu on ha de dirigir-se la liquidació).

Si es tracta d'una entitat sense ànim de lucre: haurà d'aportar la documentació que ho acredite.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Entitats sin ànim de lucre:
  • Documentació acreditativa
Taxes
Taxa

Taxes per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals.

TAXES

Jornada completa
Saló Noble i Antesala 3.013,17€
Pati i Sales I, II i III 3.604,87€
Pati i Sales I i II 2.300,99€
Pati i Sales II i III 2.300,99€
Pati i Sala I 1.917,48€
Pati i Sala III 1.917,48€
Pati 1.807,90€
Sala de Conferencias 1.205,27€

Sales Multiusos

109,57€


Per Jornada Parcial
Quan l'acte es desenvolupe en jornada de demà – en horari de 9.00 a 14.00 hores- o únicament en el de vesprada – en horari de 16.00 a 21 hores- s'abonara el 50% de l'import de la taxa fixada per jornada completa.

Reduccions
- Els dies destinats a muntatge i desmuntatge de les instal·lacions pròpies de l'esdeveniment s'abonarà el 50% de l'import de la taxa.

- Quan el destí i aprofitament de les instal·lacions siga per a actes realitzats per entitats sense ànim de lucre, s'aplicarà una reducció del 20% a l'import de la taxa, sempre que tals actes se celebren en dies laborables de dilluns a divendres.

- Quan les instal·lacions siguen destinades a actes d'especial interés o utilitat pública, o a l'ús per algun dels Grups Municipals, s'aplicarà una reducció del 100% a l'import de la taxa. Esta reducció es concedirà, prèvia petició dels interessats, mitjançant una Resolució d'Alcaldia.

S'exigirà el 10 % de l'import en concepte de reserva, que es descomptarà en la liquidació final, i que serà a fons perdut en cas d'anul·lació de la reserva.”


Taxes per Ús Privatiu o Aprofitament Especial d'Instal·lacions i Edificis Municipals


Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Si realitza el tràmit de forma presencial, correu o fax:

 • Descarregar l'imprés de sol·licitud d'ús (que podrà trobar en l'apartat d'Impresos Impresos.)
 • Omplir l'imprés.
 • Presentar en el Palau de l'Exposició, enviar per fax (96.353.99.83) o correu postal o en qualsevol del Registres Municipals.

Si realitza el tràmit en línia i no disposa de certificat digital:

Si realitza el tràmit en línia i disposa de certificat digital:

 • Polse el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, òmpliga el formulari i adjunte aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Realitzada la sol·licitud:

 • Esta sol·licitud només serà vàlida una vegada siga confirmada per escrit la reserva d'espais, segons disponibilitat dels mateixos.
 • L'administració elaborarà la liquidació del 10% de l'import de lloguer per a la reserva en ferm.
 • L'imprés s'enviara per correu, excepte indicació en contra.
 • Este import no serà tornat en cas d'anul·lació de reserva.
 • Facturació de la resta de l'import abans de l'esdeveniment.
 • El pagament es realitzarà per transferència bancària.
 • Presentació en ambdós casos del comprovant que s'ha realitzat l'ingrés.
 • En cas d'anul·lació de l'acte , es notificarà per escrit.
 • Es podrà sol·licitar la presentació de documentació complementària com a plans de muntatge, programa dels actes, assistents al mateix etc.
Informació Complementària

L'usuari haurà de destinar les sales o espais del Palau a les activitats que figuren relacionades en la petició.

Quan l'acte incloga muntatges haurà de comptar amb el vistiplau del personal responsable del Palau. En qualsevol cas es respectarà l'estructura i ornamentació del Palau, prohibint-se tota instal·lació d'elements fixos que utilitze materials de construcció, pintures etc. L'horari de muntatge s'ajustarà excepte casos excepcionals a l'horari del Palau. L'horari és de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores.

El Palau no té exclusivitat amb cap empresa.

Quan es tracte d'un esmorzar, l'horari màxim serà fins a les 20.00 hores, podent-se desmuntar de 20.00 a 22.00 hores. Si es tracta d'un sopar o un acte a la vesprada, l'horari màxim serà fins a les 2.00 hores, podent-se realitzar el desmuntatge durant les dos hores següents. Les cuines de catering, hauran de netejar-se al finalitzar l'esdeveniment.

Aniran a càrrec del sol·licitant els gastos que es pogueren ocasionar pel deteriorament o desperfectes del material del Palau. El Palau en cap cas es farà responsable del material utilitzat o depositat per l'usuari ni durant el transcurs ni una vegada acabat l'esdeveniment. Una vegada acabat les persones autoritzades hauran de retirar l'efectes propis i els materials inservibles.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Si realitza el tràmit en línia i no disposa de certificat digital:

Si realitza el tràmit en línia i disposa de certificat digital:

 • Polse el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, òmpliga el formulari i adjunte aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.
Oficines d'informació
 • PALAU DE L'EXPOSICIÓc/ Galícia, 1Tel.: 963 52 54 78 ext. 4475,4228 y 4231; 963 98 18 75.Fax: 96.353.99.83. Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horespexposicion@valencia.es
Oficines on presentar
 • PALAU DE L'EXPOSICIÓc/ Galícia, 1Tel.: 963 52 54 78 ext. 4475,4228 y 4231; 963 98 18 75.Fax: 96.353.99.83. Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horespexposicion@valencia.es
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina