ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ús temporal d'espais del Palau de l'Exposició de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.US.20
Descripció

Sol·licitud per a l'ùs temporal de les sales del Palau de l'Exposició de València, dependent del Servici de Protocol de l'Ajuntament de València, per a ús lúdic o cultural.(Conferències, jornades, congrés celebracions o reunions privades…)

Qui ho pot sol·licitar?

Pot sol·licitar-se per totes les persones físiques o jurídiques que estigueren interessades en l'ús de qualsevol dels espais.
Es podran rebutjar aquelles que per la naturalesa de la seua activitat, es considere que el Palau no és l'espai adequat per a la seua celebració.

Documentació a presentar

Imprés de Sol·licitud d'ús de les sales del Palau de l'Exposició (indicant dades fiscals i adreça de correu on ha de dirigir-se la liquidació).

Si es tracta d'una entitat sense ànim de lucre: haurà d'aportar la documentació que ho acredite.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Entitats sin ànim de lucre:
  • Documentació acreditativa
Taxes
Taxa

Taxes per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals.

TAXES

Jornada completa
Saló Noble i Antesala 3.013,17€
Pati i Sales I, II i III 3.604,87€
Pati i Sales I i II 2.300,99€
Pati i Sales II i III 2.300,99€
Pati i Sala I 1.917,48€
Pati i Sala III 1.917,48€
Pati 1.807,90€
Sala de Conferencias 1.205,27€

Sales Multiusos

109,57€


Per Jornada Parcial
Quan l'acte es desenvolupe en jornada de demà – en horari de 9.00 a 14.00 hores- o únicament en el de vesprada – en horari de 16.00 a 21 hores- s'abonara el 50% de l'import de la taxa fixada per jornada completa.

Reduccions
- Els dies destinats a muntatge i desmuntatge de les instal·lacions pròpies de l'esdeveniment s'abonarà el 50% de l'import de la taxa.

- Quan el destí i aprofitament de les instal·lacions siga per a actes realitzats per entitats sense ànim de lucre, s'aplicarà una reducció del 20% a l'import de la taxa, sempre que tals actes se celebren en dies laborables de dilluns a divendres.

- Quan les instal·lacions siguen destinades a actes d'especial interés o utilitat pública, o a l'ús per algun dels Grups Municipals, s'aplicarà una reducció del 100% a l'import de la taxa. Esta reducció es concedirà, prèvia petició dels interessats, mitjançant una Resolució d'Alcaldia.

S'exigirà el 10 % de l'import en concepte de reserva, que es descomptarà en la liquidació final, i que serà a fons perdut en cas d'anul·lació de la reserva.”


Taxes per ús privatiu o aprofitament especial d'Instal·lacions, Edificis municipals i Espais públics


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Si realitza el tràmit de forma presencial, correu o fax:

 • Descarregar l'imprés de sol·licitud d'ús (que podrà trobar en l'apartat d'Impresos Impresos.)
 • Omplir l'imprés.
 • Presentar en el Palau de l'Exposició, enviar per fax (96.353.99.83) o correu postal o en qualsevol del Registres Municipals.

Si realitza el tràmit en línia i no disposa de certificat digital:

Si realitza el tràmit en línia i disposa de certificat digital:

 • Polse el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, òmpliga el formulari i adjunte aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Realitzada la sol·licitud:

 • Esta sol·licitud només serà vàlida una vegada siga confirmada per escrit la reserva d'espais, segons disponibilitat dels mateixos.
 • L'administració elaborarà la liquidació del 10% de l'import de lloguer per a la reserva en ferm.
 • L'imprés s'enviara per correu, excepte indicació en contra.
 • Este import no serà tornat en cas d'anul·lació de reserva.
 • Facturació de la resta de l'import abans de l'esdeveniment.
 • El pagament es realitzarà per transferència bancària.
 • Presentació en ambdós casos del comprovant que s'ha realitzat l'ingrés.
 • En cas d'anul·lació de l'acte , es notificarà per escrit.
 • Es podrà sol·licitar la presentació de documentació complementària com a plans de muntatge, programa dels actes, assistents al mateix etc.
Informació Complementària

L'usuari haurà de destinar les sales o espais del Palau a les activitats que figuren relacionades en la petició.

Quan l'acte incloga muntatges haurà de comptar amb el vistiplau del personal responsable del Palau. En qualsevol cas es respectarà l'estructura i ornamentació del Palau, prohibint-se tota instal·lació d'elements fixos que utilitze materials de construcció, pintures etc. L'horari de muntatge s'ajustarà excepte casos excepcionals a l'horari del Palau. L'horari és de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores.

El Palau no té exclusivitat amb cap empresa.

Quan es tracte d'un esmorzar, l'horari màxim serà fins a les 20.00 hores, podent-se desmuntar de 20.00 a 22.00 hores. Si es tracta d'un sopar o un acte a la vesprada, l'horari màxim serà fins a les 2.00 hores, podent-se realitzar el desmuntatge durant les dos hores següents. Les cuines de catering, hauran de netejar-se al finalitzar l'esdeveniment.

Aniran a càrrec del sol·licitant els gastos que es pogueren ocasionar pel deteriorament o desperfectes del material del Palau. El Palau en cap cas es farà responsable del material utilitzat o depositat per l'usuari ni durant el transcurs ni una vegada acabat l'esdeveniment. Una vegada acabat les persones autoritzades hauran de retirar l'efectes propis i els materials inservibles.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Si realitza el tràmit en línia i no disposa de certificat digital:

Si realitza el tràmit en línia i disposa de certificat digital:

 • Polse el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, òmpliga el formulari i adjunte aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.
Oficines d'informació
 • PALAU DE L'EXPOSICIÓc/ Galícia, 1Tel.: 963 52 54 78 ext. 4475,4228 y 4231; 963 98 18 75.Fax: 96.353.99.83. Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horespexposicion@valencia.es
Oficines on presentar
 • PALAU DE L'EXPOSICIÓc/ Galícia, 1Tel.: 963 52 54 78 ext. 4475,4228 y 4231; 963 98 18 75.Fax: 96.353.99.83. Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horespexposicion@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina