ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Presentació de sol·licituds i/o documentació a la Junta Central Fallera
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.PR.200
Descripció

Presentació de sol·licituds i/o documentació a la Junta Central Fallera.

Qui ho pot sol·licitar?

Comissions Falleres, Fallers/res, ciutadans/nes i persones interessades en general.

Requisits

Cap

Quan sol·licitar-ho

En els términis establits anualment per la Junta Central Fallera

El procediment té un termini indefinit, perquè es tracta d'aportació de documents que es realitzen durant tot l'any.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

  • DOCUMENT D’APODERAMENT: Autorització en cas que la persona que ostenta la representació delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la seu electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina).

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
  • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 24.1 paràgraf 2º Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Adm. Comú Administracions Públiques. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
  • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 521 730

Ordenances
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

JUNTA CENTRAL FALLERA

Oficines de presentació:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Anar a inici de pàgina