ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Adhesió al protocol d’actuació per al foment dels festivals culturals promoguts pels agents culturals de l’àmbit privat a la ciutat de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.OT.30
Descripció

Procediment per a sol·licitar a la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals l’adhesió al protocol d’actuació per al foment dels festivals culturals promoguts pels agents culturals de l’àmbit privat a la ciutat de València.

Qui ho pot sol·licitar?

Associacions i empreses promotores de festivals culturals que, acomplint els requisits fixats per la regidoria de Cultura, desitgen adherir-se al protocol d’actuació per al foment dels festivals culturals a celebrar amb caràcter periòdic a la ciutat de València.

Requisits

Per a formalitzar l’adhesió a este protocol d’actuació, les entitats hauran de presentar sol·licitud d’adhesió formal per seu electrònica, adreçada al Servici de Recursos Culturals, acompanyada de la corresponent documentació.

Quan sol·licitar-ho

Durant tot l'any. Si se sol·licita per primera vegada per a la realització d'una edició en concret, haurà de sol·licitar-se almenys dos mesos abans de la data d'inici de l'activitat.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Adhesió al protocol d’actuació per al foment dels festivals culturals promoguts pels agents culturals de l’àmbit privat a la ciutat de València:
  • Memòria detallada de l’última edició del Festival objecte d’adhesió al protocol:

   S’haurà de fer constar el benefici que al si del festival redunden positivament en la comunitat on es realitza, així com el grau d’implicació i participación de les entitats del barri on es desenvolupa.

  • CIF de l'entitat sol·licitant
  • DNI de la persona que ostente la representació legal de l’entitat sol·licitant
  • Declaració responsable de la persona que ostente la representació legal de l’entitat sol·licitant:

   Amb els següents compromisos:

   • Comptar amb una estructura amb capacitat contrastada i suficient per a l’organització del festival objecte de col·laboració en virtut del present acord, que s’acreditarà aportant una memòria que demostre la trajectòria de l’entitat i el projecte cultural, així com l’equip humà que assumix la direcció i organització de l’esdeveniment.
   • Respectar, tant en la seua organització interna com en els continguts del festival, els criteris d’igualtat, paritat i respecte al tractament de la diversitat en tots els seus àmbits d’actuació.
   • Elaborar una proposta cultural de caràcter obert cap a la ciutadania, que promoga valors integradors i innovadors que fomenten la participació.
   • Desenvolupar, dins les actuacions incloses al festival, plataformes de promoció de nous artistes.
   • Complir amb la normativa laboral vigent quant a la regulació del personal contractat per a l’organització del festival.
   • Complir rigorosament, tant en el desenvolupament previ com al llarg de la realització del festival, amb la llei i les ordenances municipals, en tots els àmbits de competència.
   • No permetre en el desenvolupament del Festival l’utilització d’animals vius amb caràcter lúdic o festiu, ni cap altra activitat que contravinga els principis bàsics del benestar animal, així com l’apologia del maltractament animal.
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentació de la sol·licitud dirigida al Servici de Recursos Culturals, acompanyada de tota la documentació que es detalla en el tràmit.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE RECURSOS CULTURALSPlaça Ajuntament, 1, primer pis. 46002 ValènciaTel.: 962081160De dilluns a divendres, de 8 a 15 horessrecursosculturales@valencia.es
Anar a inici de pàgina