ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Carnet de lectura Biblioteques Municipals de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.BI.10
Descripció

Expedir el carnet de lectura per al ús en les Biblioteques Municipals de València.

La tinença d'este carnet, personal i instransferible, dóna dret a gaudir dels avantatges de la biblioteca, fonamentalment el préstec de llibres i material no llibresc com DVD, CD, programes d'ordinador, etc.. "Biblioteques Municipals de València".

Qui ho pot sol·licitar?

Tota persona major d'edat que acredite la seua identitat i menors autoritzats.

Requisits

En la fitxa de sol·licitud la persona interessada haurà de comprometre's a complir les normes de la biblioteca.

Quan sol·licitar-ho

D'ací als dies i hores en què les biblioteques romanguen obertes al públic.

Documentació a presentar

Fitxa de sol·licitud degudament omplida de l'apartat "Impresos", acompanyada de la documentació següent:

  • D.N.I., N.I.E. o passaport original.
  • 1 fotografia a color grandària carnet.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
  • Presentar la fitxa de sol·licitud, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat de documentació a presentar.
  • Arreplegar el carnet de lectura en la mateixa biblioteca en la qual s'haja sol·licitat, quan se li comunique que ja se li ha expedit este.
Informació Complementària

Es recomana omplir correctament la fitxa de sol·licitud, omplint totes les dades (nom, cognoms, direcció, telèfon, etc.…), a fi de tramitar amb celeritat la seua expedició.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
On dirigir-se

Per a major informació, arreplegar les fitxes de sol·licitud i presentació de sol·licituds: Biblioteques Municipals

Anar a inici de pàgina