ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Accés a Albergs
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.ST.15
Descripció

Informació, assessorament i acollida en albergs, que inclou allotjament, manutenció i atenció social.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que manque d'allotjament i es trobe en situació o risc d'exclusió social a la ciutat de València.

Requisits
  • Tindre documentació identificativa
  • Ser persones vàlides físicament
Quan sol·licitar-ho

En dies laborables durant tot l'any.

Documentació a presentar

Document que identifique la persona (DNI, passaport, denúncia).

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La demanda d'allotjament es realitza, mitjançant entrevista personal amb el/la treballador/a social, al Centre d'Atenció a Persones Sense Sostre (CAST).

Informació Complementària

Des del CAST es fa una valoració de la situació del sol·licitant d'allotjament, i es derivarà a l'alberg amb un pla d'intervenció social, integral i individualitzat, amb el compromís d'acceptació de la persona beneficiària.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Benestar Social.

On dirigir-se
CENTRE D' ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES SENSE SOSTRE - CAST
C/ Jardins, 3 Accessori (cantó carrer Soguers).
46003 València
Tel. 96 208 47 47 - 96 208 47 49
Fax 96 352 02 40
Correu electrònic cast@valencia.es
Oficines d'informació
  • CENTRE D' ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES SENSE SOSTRE - CASTC/ Jardins, 3 Accessori (cantó carrer Soguers)Tel.: 96 208 47 47 - 96 208 47 49Fax: 96 352 02 40cast@valencia.es
Oficines on presentar
  • CENTRE D' ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES SENSE SOSTRE - CASTC/ Jardins, 3 Accessori (cantó carrer Soguers)Tel.: 96 208 47 47 - 96 208 47 49Fax: 96 352 02 40cast@valencia.es
Anar a inici de pàgina