ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud d'informe en casos de desnonament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.PN.135
Descripció

És un informe expedit pels Servicis Socials de zona per tractar d’evitar el desnonament.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona afectada per una possible pèrdua d’habitatge.

Requisits
 • Persones majors de 18 anys o menors emancipades.
 • Que l’habitatge objecte del procediment de desnonament es trobe a la ciutat de València.
 • Que existisca un procediment judicial amb sol·licitud d’informe de vulnerabilitat, o bé que siga requerit per l’Oficina pel Dret a l’Habitatge.
Quan sol·licitar-ho

Qualsevol persona afectada per un procediment de desnonament.

Documentació a presentar

 • Imprés de sol·licitud que pot descarregar a l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyada de la documentació que requerisca l’Oficina pel Dret a l’Habitatge.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex informe vulnerabilitat:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i aportar obligatòriament en aquest tràmit.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Les persones afectades per un procediment de desnonament podran acudir a l’Oficina pel Dret a l’Habitatge de l’Ajuntament de València per a iniciar el tràmit (sol·licitu d’informe de vulnerabilitat).
 • És necessari sol·licitar cita prèvia al telèfon 960 99 23 97 ó al correu dretvivenda@elrogle.es
 • Horari d’atenció de Dilluns a Divendres de 9 a 14 h y de 16.30 a 19.30
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: 2 meses
Atenció telefònica

960 99 23 97

Legislació
 • Llei d'Enjudiciament Civil (LEC) 1/2000 de 7 de gener (modificació del RDL 7/2019 d'1 de març) introdueix “el tràmit de comunicació als Servicis Socials, establint que la determinació de la situació de vulnerabilitat produirà la suspensió del procediment fins que s'adopten les mesures que els Servicis Socials estimen oportunes per un termini màxim d'un mes o de tres mesos quan el demandant siga una persona jurídica...”
 • RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 modificat pel RDL 21/21 de 26 d'octubre: va regular mesures excepcionals durant la pandèmia amb un termini de vigència de les mateixes fins al 28 de febrer de 2022.
 • RDL 2/2022 de 22 de febrer i en la seua disposició final segona modifica l'RDL 11/2020 de 31 de març regulant que la suspensió dels procediments de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa residencial es prorroga fins al 31 de desembre de 2022.
 • Reial decret llei 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació i fer consultes:

A l’Oficina pel Dret a l’Habitatge

C/Bélgica nº 18

És necessari sol·licitar cita prèvia al telèfon 960 99 23 97 ó al correu dretvivenda@elrogle.es

Horari d’atenció de Dilluns a Divendres de 9 a 14 h i de 16.30 a 19.30

Oficines de presentació:

A l’Oficina pel Dret a l’Habitatge

C/Bélgica nº 18

És necessari sol·licitar cita prèvia al teléfono 960 99 23 97 ó al correu dretvivenda@elrogle.es

Horari d’atenció de Dilluns a Divendres de 9 a14 h i de 16.30 a 19.30Anar a inici de pàgina