ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Protecció de Subministraments
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.PN.130
Descripció

Procediment per a evitar el tall de subministrament de llum i/o aigua en les empreses IBERDROLA, EMIVASA I CASTELLAR, quan la persona sol·licitant deu rebuts.

Qui ho pot sol·licitar?

Les ajudes de protecció de factures estan destinades a persones o unitats familiars o de convivència per a remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb recursos o mitjans econòmics propis, amb la finalitat d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social

Requisits
 1. Podran sol·licitar aquestes ajudes, aquelles persones que, trobant-se en situació de greu necessitat, reunisquen els següents requisits:
 2. Trobar-se en situació de greu necessitat econòmica i no disposar de recursos o ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació de necessitat.
 3. Que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o de convivència a la qual pertanga la persona sol·licitant, no excedisca del 100% del IPREM vigent, en còmput anual en dotze pagues.
 4. Que els rendiments de capital mobiliari no excedisquen de 500€ o més a l'any.
 5. Estar empadronada la persona sol·licitant i residir en el municipi de València.
 6. També podran accedir a les les persones estrangeres que tinguen la condició d'exiliades, refugiades, apàtrides o en situació d'irregularitat, d'acord amb la legislació vigent, amb els tractats i convenis en la matèria i, #en defecte d'això, amb el principi de reciprocitat.
 7. Ser major d'edat o menor emancipat judicialment. Podran ser també sol·licitants els majors de 16 i menors de 18 anys quan concórrega alguna de les següents circumstàncies:
  • Que tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional, en situació de dependència o menors d'edat
  • Que siguen víctimes d'explotació sexual o tracta, o víctima de violència de gènere o intrafamiliar.
  • Que hagen participat en programes de preparació per a la vida independent dels menors, almenys 12 mesos en els 2 últims anys anteriors a la sol·licitud (segons Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor).

8. Aportar la documentació exigida en cada cas.
9. No tenir accés a ajudes d'altres Administracions públiques o recursos propis que cobrisquen aquesta necessitat i que, juntament amb l'ajuda sol·licitada, supere el concepte per al qual es demana la citada ajuda.

Quan sol·licitar-ho

Al llarg de tot l’any.

Documentació a presentar
Documentació per a tots els casos:
 • Factura que es deu
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La persona interessada haurà d’anar al Centre de Serveis Socials que li corresponga per domicili, a on serà atesa per una professional que li donarà una información general, facilitant-li els impresos i indicant-li la documentació que deu aportar. Aquesta mateixa professional li revisarà la seua sol.licitut comprovant que estiga correctament omplida i que la documentació siga la correcta.

La seua sol.licitut pot ser registrada allí mateix , i si és estimada es partalizará el tall de subministrament, iniciant-se alhora el tràmit d'ajuda econòmica per al pagament d'aquests subministraments. Aquest segon tràmit és molt important, ja que de no acudir la persona a realitzar-lo l'Ajuntament de València no podrà paralitzar el tall en futures ocasions.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: 3 mesos
On dirigir-se

En el del Centre Municipal de Serveis Socials que corresponga per zona

Oficines on presentar
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS EL CABANYALC/ Reina, 117 - 46011 ValènciaTel.: 963 539911Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscabanyal@valencia.es
Anar a inici de pàgina