ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Plaça en centre municipal de dia per a persones majors dependents
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.MA.20
Descripció

Els Centres de Dia per a Persones Majors són un recurs municipal que oferix un programa d'atenció diürna especialitzat, a persones majors que precisen d'ajuda per a la realització de les activitats bàsiques i/o activitats instrumentals de la vida diària, amb l'objecte de mantindre, preservar i/o millorar la funcionalitat dels/les usuaris/as i servir de suport a la família. Oferix atenció sanitària, preventiva, rehabilitadora, psicològica i social al col·lectiu de persones majors, així com als seus familiars, amb un objectiu bàsic d'integració comunitària i de participació.

Activitats i serveis que presten:

 • Servei de diagnòstic social i educatiu.
 • Suport psicosocial.
 • Atenció sanitària.
 • Fisioteràpia.
 • Podologia.
 • Higiene personal (dutxa geriàtrica i bugaderia).
 • Perruqueria.
 • Activitats d'animació sociocultural.
 • Activitats d'orientació familiar.
 • Menjador: desdejuni, menjar i berenar.
 • Transport adaptat.
 • Curs de formació per a familiars
Qui ho pot sol·licitar?

Persones majors de 60 anys que desitgen romandre en el seu nucli de convivència i precisen una atenció i recursos especialitzats en un Centre de Dia, a causa de deficiències pròpies de la seua edat, problemàtica específica de caràcter psicosocial o pèrdua de facultats físiques, psíquiques i/o socials.

Requisits
 • Ser major de 60 anys.
 • Empadronament a València.
 • Estar afectat/per alguna deterioració física-psíquica que faça aconsellable la seua atenció en un centre dotat de serveis soci-sanitaris i rehabilitadors.
 • No patir malaltia infectocontagiosa.
 • No estar afectat/a amb demència en fase severa.
 • No presentar episodis incontrolables de conducta.
 • No trobar-se enllitat/ada.
Quan sol·licitar-ho

Durant tot l'any.

Documentació a presentar

Instància de sol·licitud, emplenada i signada per la persona interessada, acompanyada de:

 • Fotocòpia del D.N.I del/de la sol·licitant
 • Fotocòpia de la targeta SIP.
 • Informe mèdic per al reconeixement de prestacions socials.
 • Sol·licitud de reconeixement de grau de dependència i accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques per a la sol·licitud.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Recopilació documentació.
 • Registre sol·licitud plaça.
 • Sol·licitud de reconeixement de grau de dependència i accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques.
Informació Complementària

•Horari d'atenció: de 8h a 19h

•Horari d'activitats: de 9h a 18h

Centres Gerontològics Municipals

CENTRE ARNICHES (60 places diàries)

C/ Vicent Blasco García, s/n

46014 València. Telèfon: 96 379 07 42

CENTRE L'AMISTAT (60 places diàries)

C/ Iecla, 12

46021 València. Telèfon: 96 208 27 46

CENTRE DE DIA TRES FORQUES (85 places diàries)

Av Tres Forques núm. 87

46014 València. Telèfon: 96 206 19 91

CENTRE DE DIA LA PURÍSSIMA (50 places diàries)

Assagador d'Alboraia s/n

46010 València. Telèfon: 96 208 26 66

Centres Gerontològics amb places concertades

CDC BULEVAR LA SALETA (13 places diàries)

C/ José Andreu Alabarta, 28

46014 València. Telèfon: 96 358 72 53

CDC BON DIA (22 places diàries)

C/ Sapadors, 41

46006 València. Telèfon: 96 395 87 08

Centre Gerontològic amb conveni entre Ajuntament de València i Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de València

CD VALÈNCIA-BENICALAP (25 places diàries)

C/ Vicent Andrés Estellés, 6, baix

46015-València. Telèfon: 96 358 7958

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Legislació
 • Llei 7/1985, de 2 abril reguladora de les Bases de Regimen Local per la qual es regula la prestació de serveis socials, entre els quals es regulen els Centres Municipals d'Activitats per a Persones Majors i Centres de Dia per a Persones Dependents.
 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.
 • Reglament de règim intern dels centres de dia municipals per a persones majors dependents, aprovat per acord plenari 16-11-2017.
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
Oficines d'informació
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES MAJORS - OMAMAmadeo de Savoia, 11.Pati A, planta baixaTel.: 962 082437 De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.omam@valencia.es
Oficines on presentar
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
Anar a inici de pàgina