ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Empreses d'inserció
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.IS.70
Descripció

Les empreses d'Inserció són entitats sense ànim de lucre, sent la seua fi primordial la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, mitjançant el desenvolupament d'un projecte personal d'integració que els permeta accedir al mercat ordinari de treball. Per tant, aquestes empreses per a aquest projecte, sol·liciten a l'Ajuntament la signatura d'un document per part de Serveis Socials, on s'acredite que les persones es troben en situació o risc d'exclusió social.

Qui ho pot sol·licitar?

Va dirigit a les Empreses d'Inserció que contracten persones en situació o risc d'exclusió de la Ciutat de València.

Requisits

Empreses qualificades com a Empreses d'Inserció conformement a la Llei 1/2007 de la Generalitat Valenciana.

Quan sol·licitar-ho

Es pot sol·licitar en qualsevol momento.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit”, i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex al contracte d'acord d'inserció sociolaboral:

  Aquest Annex s'adjunta a la instància a la contractació inicial.

 • Document de seguiment de l'itinerari:

  S'aporta als 6 mesos de l'inici de l'itinerari.

 • Informe fi d'itinerari:

  S'aporta al final de l'itinerari.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la sol·licitud d'itinerari d'inserció laboral mitjançant la instància general dirigida als Serveis Socials.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Legislació
 • Llei 1/2007, de 5 de febrer, per la qual es regulen les empreses d'inserció per a fomentar la inclusió social a la Comunitat Valenciana.
 • Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció.

Anar a inici de pàgina