ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Renovació Targeta Estacionament Persones amb Mobilitat Reduïda
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.DI.45
Descripció

Tramitar la renovació de la Targeta d'Estacionament per a Persones amb Mobilitat Reduïda emesa per l'Ajuntament de València en algun dels següents supòsits: Caducitat, Furt o Robatori, Pèrdua o Deteriorament

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques o jurídiques que ja siguen titulars de Targeta d'Estacionament concedida per l’Ajuntament de València i que estiguen empadronades en el mateix

Quan sol·licitar-ho

Tres mesos abans de la caducitat de les mateixes ja es poden iniciar els tràmits de renovació en els casos de caducitat. En els altres casos (extraviament, furt,…) en el moment de produir-se el fet.

Documentació a presentar

En tots els casos:

Haurà de marcar-se l'opció corresponent en la sol·licitud: Caducitat, Sustracció o Robatori, Perdua o Deteriorament

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment (només quan el sol·licitant siga persona física): instància normalitzada omplida i signada, que es pot descarregar en l’apartat “Impresos” d’esta mateixa pàgina, acompanyada de la documentació indicada.
 • Si la sol·licitud es presenta en esta seu electrònica: formulari omplit i signat (botó “Iniciar tràmit”). S’hi adjuntarà la documentació indicada.


Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Renovació per caducitat de targeta i grau de discapacitat. Amb nou Grau de Discapacitat en Vigor:
  • Grau de discapacitat actualitzat:

   Haurà d’aportar nou grau de discapacitat en vigor. 

 • Renovació per caducitat de targeta i grau de discapacitat. Sense nou Grau de Discapacitat però amb el tràmit iniciat:
  • Sol·licitud Renovació Grau de Discapacitat:

   Haurà d’aportar sol·licitud segellada de renovació de grau de discapacitat

 • Renovació per sostracció o robatori:
  • Denúncia:

   Haurà d'aportar denúncia indicant que ha sigut sostreta la targeta.

 • Renovació per pèrdua:
  • Declaració Jurada Extraviament:

   Declaració Jurada de no tindre en el seua poder targeta extraviada que haurà d'emplenar-se en l'acte de recollida de la targeta d'estacionament per la persona titular de la targeta o persona autoritzada.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • El tràmit de sol·licitud pot ser realitzat per qualsevol persona en representació de la persona titular de la targeta.
 • El termini de resolució i comunicació és d'aproximadament 30 dies des de la data de sol·licitud
 • En tots els processos de sol·licitud i renovació de targeta d'estacionament s'hauran d'aportar dues fotografies recents (1 any màxim antiguitat) grandària carnet de la persona titular de la targeta en l'acte de lliurament d'aquesta.
 • L'acte de lliurament de la targeta és un acte presencial en l'oficina situada en Amadeu de Savoia, 11 (Antiga Tabaquera). Haurà de personar-se la persona titular d'aquesta. En el cas que la recollida de la targeta no es realitze per la persona titular, podrà acudir una altra persona, representant legal o persona autoritzada, aportant, en tot cas, còpia del seu DNI, còpia del DNI de la persona titular, i una fe de vida, acta notarial de vida, part de consulta i hospitalització (model P-10) o informe mèdic de salut expedit per metge col·legiat degudament signat i segellat i amb un màxim de 15 dies d'antiguitat, en el qual s'acrediten els requisits de vida.
Informació Complementària

VIGÈNCIA TARGETA

- Majors 18 anys

 • Amb certificat de discapacitat definitiu es tramitaran per un període de vigència de 10 anys.
 • Amb certificat de discapacitat amb data de caducitat tècnica es tramitaran fins a la finalització de la vigència d'aquest certificat (sempre per un període menor a 10 anys)

- Menors de 18 anys

 • Amb certificat de discapacitat definitiu es tramitaran per un període de vigència de 5 anys.
 • Amb certificat de discapacitat amb data de caducitat tècnica es tramitaran fins a la finalització de la vigència d'aquest certificat (sempre per un període menor a 5 anys).

- Targetes transport col·lectiu

 • Es tramitaran amb un període de vigència de 5 anys

- Renovacions temporals per caducitat i persones usuàries de cadira de rodes

 • Es tramitaran per 2 anys no renovables.

- Renovacions per sostracció o extraviament.

 • Seran tramitades pel mateix període de caducitat restant de la targeta. Se li assignarà una nova numeració passant l'antiga a base de dades de targetes anul·lades , amb consulta autoritzada a Policia Local.

Descàrrega del díptic informatiu d’ús de la targeta d’estacionament.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 24.1 paràgraf 2º Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Adm. Comú Administracions Públiques. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Atenció telefònica

Oficina Municipal d'atenció a les persones amb diversitat funcional- OMAD
Tel.: 96.208.24.68 i 96.208.24.72

Oficines d'informació
 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - OMADAmadeu de Savoia, 11. Pati A, planta baixaTel.: 96.208.24.68 / 96.208.24.72 Fax: 96.351.10.68De 9:00 a 14:00 hores.omad@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina