ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud d'informació estadística.
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.OT.10
Descripció

Obtindre informació de caràcter estadístic emmagatzemada en les bases de dades de l'Oficina d'Estadística Municipal.
Sol·licitar una explotació estadística a mesura dels fitxers estadístics de què disposa l'Oficina d'Estadística Municipal.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol ciutadà, empresa, organisme, etc.

Documentació a presentar

 • Instància general emplenada degudament on conste informació que se sol·licita.
 • En cas que se sol·licite reducció sobre la tarifa general: documentació que acrediten la vinculació de la sol·licitud a un centre acadèmic o a organismes municipals, consorcis, mancomunitats, comissions, etc. de què forme part l'Ajuntament de València.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Si sol·licita reducció de la taxa:
  • Documentació que acredite el dret a sol·licitar la reducció de la taxa
Taxes
Taxa

Només en el cas que la sol·licitud supose la necesstat elaborar una explotació específica per a facilitar la informació, serà aplicada la taxa per la prestació del Servici d'estadística Municipal, segons l'Ordenança reguladora.

Taxa per prestació del Servici dÈstadística Municipal:

Tarifa Estadística 2020:

L'import del servici es calcularà en funció de la quantitat d'informació estadística sol·licitada, que a estos efectes es mesurarà en nombre de dades. Una dada es definix com tota informació unitària de caràcter numèric o alfanumèric, referida a un àmbit territorial i a un moment o interval temporal.

Per a informació no tabulada, açò és, que precise explotació informàtica específica, es distingiran els casos següents:
1) Informació sobre municipis, districtes, barris, seccions i/o agrupacions d'estos.
Euros / 100 dades o fracció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,53
2) Informació sobre altres àmbits territorials
Euros / dades o fracció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,36
A les tarifes anteriorment mencionades s'afegirà, si és el cas la tarifa corresponent a les hores d'anàlisi i tractament estadístic.
De la informació. Hora o fracció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,08

Les tarifes anteriors seran aplicades als organismes, entitats i particulars no mencionats en els paràgrafs següents.

Estes Tarifes seran aplicades al 80 per cent del seu import als òrgans municipals de gestió amb autonomia pressupostària, societats privades municipals i per raó de treballs que redunden en interés de l'Administració Municipal, agrupacions, consorcis, mancomunitats o comissions mixtes de què forme part l'Ajuntament.

S'aplicarà una bonificació del 75 per cent en l'import de la quota prevista en l'apartat 2, als estudiants o investigadors, prèvia acreditació del centre docent o d'investigació a què estiguen vinculats.


Taxes per la prestació del servici d'estadística municipal


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentar la sol·licitud per mitjà d'Instància General en forma adequada i fent constar la forma de contacte i que forma desitja rebre la informació (correu electrònic, correu postal...).

La sol·licitud serà estudiada per l'Oficina d'Estadística i remesa la informació, en la forma que s'haja declarat en la instància; sempre que la informació estiga elaborada i disponible.
En aquells casos que siga necessària l'aplicació de la taxa, es comunicarà a l'interessat els passos a seguir:

 • Acceptació del pressupost i condicions de subministrament de les dades.
 • Ingrés de la quantia estimada en el pressupost.
 • Firma de la liquidació a l'entrega del treball.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Pot obtindre's més informació en la web de l'Oficina d'Estadística.

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Legislació
 • Llei 12/1989 de 9 de maig de 1989, de la Funció Estadística Pública.
 • Llei 5/1990, de 7 de juny, d'Estadística de la Comunitat Valenciana.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Oficines d'informació
 • OFICINA D'ESTADÍSTICAPl. Ajuntament, 1 - 2ª planta.Tel.: 96.352.54.78 ext 4196Fax: 96.352.17.28de 8:30 a 14:30 hores.
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només per a persones físiques. Cal demanar-ne la cita a través de la web municipal www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atén presencialment les persones que n'han sol·licitat la cita a través de www.valencia.es o del telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.162.00.66
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.183.02.95.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial és amb cita que es pot demanar en el telèfon 96.363.52.49
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.390.17.47
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.139.41.49.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETAvinguda de les Gavines, s/nTel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.177.78.89.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCarrer del Guadalquivir, 15 (cantonada amb el camí d'Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.376.09.36.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96 367 33 30
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.396.33.17.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.324.89.64.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63Tel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.185.42.05
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.366.66.89.
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DEL OESTSenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina