ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud d'informació estadística.
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.OT.10
Descripció

Obtindre informació de caràcter estadístic emmagatzemada en les bases de dades de l'Oficina d'Estadística Municipal.
Sol·licitar una explotació estadística a mesura dels fitxers estadístics de què disposa l'Oficina d'Estadística Municipal.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol ciutadà, empresa, organisme, etc.

Documentació a presentar

 • Instància general emplenada degudament on conste informació que se sol·licita.
 • En cas que se sol·licite reducció sobre la tarifa general: documentació que acrediten la vinculació de la sol·licitud a un centre acadèmic o a organismes municipals, consorcis, mancomunitats, comissions, etc. de què forme part l'Ajuntament de València.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Si sol·licita reducció de la taxa:
  • Documentació que acredite el dret a sol·licitar la reducció de la taxa
Taxes
Taxa

Només en el cas que la sol·licitud supose la necesstat elaborar una explotació específica per a facilitar la informació, serà aplicada la taxa per la prestació del Servici d'estadística Municipal, segons l'Ordenança reguladora.

Taxa per prestació del Servici dÈstadística Municipal:

Tarifa Estadística 2020:

L'import del servici es calcularà en funció de la quantitat d'informació estadística sol·licitada, que a estos efectes es mesurarà en nombre de dades. Una dada es definix com tota informació unitària de caràcter numèric o alfanumèric, referida a un àmbit territorial i a un moment o interval temporal.

Per a informació no tabulada, açò és, que precise explotació informàtica específica, es distingiran els casos següents:
1) Informació sobre municipis, districtes, barris, seccions i/o agrupacions d'estos.
Euros / 100 dades o fracció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,53
2) Informació sobre altres àmbits territorials
Euros / dades o fracció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,36
A les tarifes anteriorment mencionades s'afegirà, si és el cas la tarifa corresponent a les hores d'anàlisi i tractament estadístic.
De la informació. Hora o fracció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,08

Les tarifes anteriors seran aplicades als organismes, entitats i particulars no mencionats en els paràgrafs següents.

Estes Tarifes seran aplicades al 80 per cent del seu import als òrgans municipals de gestió amb autonomia pressupostària, societats privades municipals i per raó de treballs que redunden en interés de l'Administració Municipal, agrupacions, consorcis, mancomunitats o comissions mixtes de què forme part l'Ajuntament.

S'aplicarà una bonificació del 75 per cent en l'import de la quota prevista en l'apartat 2, als estudiants o investigadors, prèvia acreditació del centre docent o d'investigació a què estiguen vinculats.


Taxes per la prestació del servici d'estadística municipal


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentar la sol·licitud per mitjà d'Instància General en forma adequada i fent constar la forma de contacte i que forma desitja rebre la informació (correu electrònic, correu postal...).

La sol·licitud serà estudiada per l'Oficina d'Estadística i remesa la informació, en la forma que s'haja declarat en la instància; sempre que la informació estiga elaborada i disponible.
En aquells casos que siga necessària l'aplicació de la taxa, es comunicarà a l'interessat els passos a seguir:

 • Acceptació del pressupost i condicions de subministrament de les dades.
 • Ingrés de la quantia estimada en el pressupost.
 • Firma de la liquidació a l'entrega del treball.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Pot obtindre's més informació en la web de l'Oficina d'Estadística.

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Legislació
 • Llei 12/1989 de 9 de maig de 1989, de la Funció Estadística Pública.
 • Llei 5/1990, de 7 de juny, d'Estadística de la Comunitat Valenciana.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Oficines d'informació
 • OFICINA D'ESTADÍSTICAPl. Ajuntament, 1 - 2ª planta.Tel.: 96.352.54.78 ext 4196Fax: 96.352.17.28de 8:30 a 14:30 hores.
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina