ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Gestió de la representació electrònica per a gestions a través d'internet
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AD.DP.20
Descripció

Designació d'una persona física o jurídica perquè actue com a representant davant de l'Ajuntament en la tramitació dels seus procediments a través d'internet.

La designació de REPRESENTACIÓ pot fer-se:

  • amb caràcter GENERAL, és a dir, per a la sol·licitud a través d'internet de qualsevol dels tràmits oferits per l'Ajuntament a través d'internet.
  • amb caràcter ESPECÍFIC, és a dir, NOMÉS per a determinats tràmits dels oferits per l'Ajuntament a través d'internet.

La designació d'una Representació Electrònica també pot restringir-se a un període de temps determinat i/o revocar-se en qualsevol moment.

L'Ajuntament de València gestiona la designació de representació per a la tramitació electrònica dels seus procediments a través del Registre de Representació Electrònica de la Generalitat Valenciana.

El Registre de Representació Electrònica de la Generalitat Valenciana és un registre públic electrònic, de caràcter voluntari, on es permet inscriure les representacions i delegacions atorgats pels ciutadans i les empreses a altres persones físiques o jurídiques per a la presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions que es presenten per via telemàtica, davant de l'Administració Pública.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que desitge ser representada davant de l'Ajuntament de València per una altra persona per a la realització de tràmits per internet.

Requisits

Si la persona interessada a designar un representant per a tramites electrònics, disposa d'un certificat digital o DNI electrònic, pot realitzar directament la gestió en el Registre de Representació Electrònica de la Generalitat Valenciana.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Si vosté disposa d'un certificat digital vàlid, vosté pot autogestionar-se esta informació accedint a Registre de Representació Electrònica de la Generalitat Valenciana.

Anar a inici de pàgina