ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Taxes per realització d'actuacions singulars de regulació del trànsit

Ordenança Fiscal reguladora de les Taxes per Realització d'Actuacions Singulars de Regulació del Trànsit
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina