ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Taxes per Obertura de Sondatges o Rases en Terreny d'Ús Públic i qualsevol Remoció del Paviment o Voreres en la Via Pública

Taxes per Obertura de Sondatges o Rases en Terreny d'Ús Públic i qualsevol Remoció del Paviment o Voreres en la Via Pública
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina