ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

Ordenança Fiscal reguladora de les Taxes per Entrada de Vehicles a través de les Voreres i Reserves de Via Pública per a Aparcament Exclusiu, Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de qualsevol classe
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina