ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Taxes per Utilització privativa o Aprofitaments especials constituïts en el Sòl, Vol i Subsòl de Terrenys d'ús públic municipal

Taxes per Utilització Privativa o Aprofitaments Especials constituïts en el Sòl, Vol i Subsòl de Terrenys d'Ús Públic Municipal
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina