ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Taxes per els servicis motivats per espectacles pirotècnics

Taxes per els servicis motivats per espectacles pirotècnics
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina