ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Taxes per prestació de servicis de sanitat

Ordenança Fiscal reguladora de les Taxes per Prestació de Servicis de Sanitat
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina