ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Taxa per la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custodia dels mateixos

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custodia dels mateixos
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina