ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Preu Públic pel Servici de Recàrrega Ràpida de Vehicles Elèctrics en la via pública.

Preu Públic pel Servici de Recàrrega Ràpida de Vehicles Elèctrics en la via pública.
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina