ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Taxes per l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa

Ordenança Fiscal reguladora de les Taxes per l'Ocupació de Terrenys d'ús públic per Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina