ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Taxes per instal·lació d'anuncis ocupant Terrenys d'ús públic municipal

Ordenança fiscal reguladora de les Taxes per instal·lació d'anuncis ocupant Terrenys d'ús públic municipal
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina