ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Taxes per la prestació dels servicis d'extinció d'incendis, prevenció de ruïnes, socorro, salvament i altres d'anàlegs

Taxes per la prestació dels servicis d'extinció d'incendis, prevenció de ruïnes, socorro, salvament i altres d'anàlegs
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina