ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Taxes per Prestació dels Servicis Funeraris Municipals de Cementeris

Taxes per Prestació dels Servicis Funeraris Municipals de Cementeris
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina