ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Preu públic pel servici "Menjar a domicili"

Preu públic pel servici "Menjar a domicili"
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina