ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici municipal d'abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes

Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici municipal d'abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Empremta normativa

L'emprempta normativa mostra el procés d'elaboració de les normes municipals, detalla les fases de tramitació realitzades i facilita la consulta dels documents que s'han generat durant tot el procés.


Consulta pública (En curs)
Procés per a demanar l'opinió de les persones, físiques i jurídiques, i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma, que es realitza amb caràcter previ a la redacció dels projectes d'ordenances i reglaments que se sotmeten a l'aprovació de la Junta de Govern.
Anar a inici de pàgina