ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Preus Públics d'aplicació en les Instal·lacions Esportives Municipals i per la Prestació de Servicis de l'OAM Fundació Esportiva Municipal

Preus Públics d'aplicació en les Instal·lacions Esportives Municipals i per la Prestació de Servicis de l'OAM Fundació Esportiva Municipal
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina