ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ordenança Reguladora de l ´ Ocupació de Domini Públic Municipal

Ordenança Reguladora de l ´ Ocupació de Domini Públic Municipal
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina