ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València

Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina