ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ordenança Municipal d'Utilització de les Platges i Zones Adjacents

Ordenança Municipal d'Utilització de les Platges i Zones Adjacents
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina