ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal

Ordenança Fiscal reguladora de les Taxes per Prestació de Servicis Administratius en Proves i Expedients de Selecció de Personal
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina