ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ordenança de Cementeris i Servicis Funeraris Municipals

Ordenança de Cementeris i Servicis Funeraris Municipals
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina