ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Accès amb certificat digital

En este moment, el sistema reconeixerà els certificats previament instal·lats al seu navegador per a fer la conexió.

Més informació

Amb caràcter general, per a personas físiques, s'admet en DNI electrònic i tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Faça clic en el botó Accedir per continuar.

Accès amb Cl@ve

(Cl@ve amb certificat, Cl@ve pin, Cl@ve permanent)

En este moment, va a ser redirigit a la pantalla d'identificació del sistema Cl@ve, on es presentarán les opcions d'identificació disponibles.

Més informació

El sistema Cl@ve és una plataforma comú de les Administracions Públiques orientada a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics. Per això, contempla l'utilització de sistemes d'identificació basats en claus concertades (sistemes d'usuari i contrasenya) i certificats electrònics (Incloent el DNIe).

Vosté pot triar el mètode d'identificació que vullga utilitzar entre els disponibles en cada moment, depenent del nivell de seguretat requerit.

Pot obtindre informació més detallada sobre les opcions disponibles actualment i tot allò relacionat amb Cl@ve a través del següent enllaç:
+ Més informació

Faça clic en el botó Accedir per continuar.

Anar a inici de pàgina