esquina superior derecha
Comunicacions i anuncis
Interrupció temporal de l'emissió de certificats d'empadronament (2020-11-17)

Durant els períodes que a continuació s'indiquen es realitzaran actualitzacions necessàries en els sistemes municipals que gestionen el Padró d'Habitants d'esta ciutat. Per això no serà possible l'emissió de certificats de empadronament des d'esta Seu Electrònica, ni la consulta de dades padronals des de la Carpeta Ciutadana durant els següents períodes de temps:

  • Des de les 15.00 del divendres 27/11/2020 fins a les 23.30 del diumenge 29/11/2020

Disculpen les molèsties.

esquina inferior izquierda esquina inferior derecha