ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Programa d'activitats per a persones majors
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.MA.15
Descripció

Sol·licitud de participació en el Programa Sociocultural:

 • Visites culturals.
 • Tallers i cursos.
 • Activitats Físiques.
 • Activitats socioculturals.
 • Servicis comunitaris
 • Altres activitats

Totes aquestes activitats són gratuïtes.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona jubilada o pensionista i major de 60 anys, que residisca a la ciutat de València.

Requisits
 • Pensionista i major de 60 anys.
 • Empadronament a València.
Quan sol·licitar-ho

Les visites culturals, els tallers i cursos, les activitats físiques i les activitats socioculturals se sol·liciten durant les dues primeres setmanes del mes de juny. El seu desenvolupament comença a l'octubre i finalitza al maig.
Els serveis comunitaris i altres activitats se sol·liciten durant tot l'any.

Documentació a presentar

Fitxes sol·litud per a visites culturals, tallers i cursos, activitats físiques i activitats socioculturals.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de les fitxes de sol·litud en termini.

Informació Complementària

Del desenvolupament de totes les activitats mencionades anteriorment, s'informa a través de l'Oficina d'Atenció a les persones majors (OMAM).

Programa d’activitats “És temps de… disfrutar

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Accés al formulari d'inscripció a les activitats: termini primera quincena de juny de cada any.

Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Persones Majors

Atenció telefònica

OMAM
Tel. 96.208.24.37

Legislació
 • Llei 7/1985, de 2 abril reguladora de les Bases de Regimen Local per la qual es regula la prestació de serveis socials, entre els quals es regulen els Centres Municipals d'Activitats per a Persones Majors i Centres de Dia per a Persones Dependents.
 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.
 • Reglament dels centres municipals d’activitats per a persones majors, aprovat per acord plenari 30-6-2016.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

 • Oficina municipal d'Atenció a les Persones Majors - OMAM. Edi­fici de l’antiga Fàbrica de Tabac)
  C/ Amadeu de Savoia, 11
  Tel. 96.208.24.37
 • Centres Municipals d'Activitats per a Persones Majors: Pot consultar les adreces en la web municipal

Oficines per a presentar:

OMAM
(Edi­fici de l’antiga Fàbrica de Tabac)
C/ Amadeu de Savoia, 11
Tel. 96.208.24.37

CMAPM MARXALENES
Avda. Portugal, 12
Tel. 96.348.64.61

CMAPM L’AMISTAT
C/ Iecla, 12
Tel. 96.208.27.63

CMAPM MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS
C/ Músic Ayllón, s/n
Tel. 96.208.46.92

HORARI:

OMAM: de 08:30 a 13:30 hores.
CMAPM: de 09:00 a 13:00 hores.


Anar a inici de pàgina