ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud de cursos de formació per a l'ocupació. Modalitat: no certificats
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.EM.30
Descripció

Realització de cursos presencials, píndoles formatives i MOOC per a millorar l’ocupabilitat i afavorir l'adquisició de competències per a l'ocupació.

No requereix cita prèvia.

Qui ho pot sol·licitar?

Les accions formatives s’adrecen a:

  • Persones que es troben en situació de desocupació i desocupació de llarga duració i que requerixen adquirir o reforçar competències.
  • Joves que no s'han incorporat a l'activitat laboral.
  • Qui aborda l'activitat productiva a través de l'emprenedoria i l'autoocupació.
  • Persones que volen millorar la seua qualificació personal i professional o millorar la seua adaptabilitat als nous requeriments de l'activitat laboral.

Requisits

Les persones sol·licitants han d'estar inscrites en la web València Activa

ENLLAÇ

Quan sol·licitar-ho

Els terminis de sol·licitud de cada acció formativa s'indicaran en la web València Activa

ENLLAÇ

Documentació a presentar

La documentació que cal aportar s'indicarà en la web València Activa

ENLLAÇ

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La sol·licitud es tramita en la web València Activa

ENLLAÇ

Informació Complementària

La programació de cursos, píndoles formatives i MOOC apareixerà en la web València Activa

ENLLAÇ

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Atenció telefònica

Telèfon 962 081 725

Legislació

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'ocupació.

On dirigir-se

Presentació en la web València Activa.

ENLLAÇ

Oficines d'informació
  • SERVICI DE OCUPACIÓ I FORMACIÓC/ Amadeu de Savoia, 11 - Nau Oest, planta 1, 46010 ValènciaTel.: 962 081 725De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
Anar a inici de pàgina