esquina superior derecha

Accès per a persones físiques

(DNIe/Certificat electrònic, Cl@ve pin, Cl@ve permanent, Ciutadans UE)

En este moment, va a ser redirigit a la pantalla d'identificació del sistema Cl@ve, on es presentarán les opcions d'identificació disponibles.

Més informació

El sistema Cl@ve és una plataforma comú de les Administracions Públiques orientada a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics. Per això, contempla l'utilització de sistemes d'identificació basats en claus concertades (sistemes d'usuari i contrasenya) i certificats electrònics (Incloent el DNIe).

Vosté pot triar el mètode d'identificació que vullga utilitzar entre els disponibles en cada moment, depenent del nivell de seguretat requerit.

Pot obtindre informació més detallada sobre les opcions disponibles actualment i tot allò relacionat amb Cl@ve a través del següent enllaç:
+ Més informació

Faça clic en el botó Accedir per continuar.

Accès per a persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica

En este moment, el sistema reconeixerà els certificats previament instal·lats al seu navegador per a fer la conexió.

Més informació

Si utilitza un certificat de l'ACCV, pot consultar les instruccions per a configurar el navegador d'internet amb el certificat de dita autoritat de certificació polsant en este enllaç.

Si utilitza un certificat de la FNMT, pot consultar les instruccions per a configurar el navegador d'internet amb el certificat de dita autoritat de certificació polsant en este enllaç

Pot obtindre informació més detallada sobre les opcions disponibles a través del seguent enllaç:
+Més informació

Faça clic en el botó Accedir per continuar.

esquina inferior izquierda esquina inferior derecha